Visu problēmu cēlonis (īsā versija)

Visos mūsos ir dievišķā dzirksts, lai arī kur mēs šobrīd atrodamies. Tā ir kā radītāja daļiņa mūsos, un nekad nesaraujama saikne ar mūsu sākotni, vai radītāju, tas ir kā mirdzošs briljants, kā mūsu patiesā dievišķā būtība. Tik tālu ar mums viss ir it kā kārtībā, bet tomēr, reti kurš uztver šo dievišķo brīvību, mīlestību un radošo potenciālu kā savu realitāti.
Tatad, kas nav kārtībā. Gribās teikt, ka nekas vairs nav kārtībā, cilvēks ir kļuvis ignorants, egocentrisks, savtīgs un destruktīvs, gan pret sevi, gan mūsu planētu, gan visu dzīvo dabu kopumā. Visa mūsu realitāte ir kļuvusi par nebeidzamu cīņu par varu, jebkādu varu, politisko, finaciālo, reliģisko, militāro, rasu, dzimumu un tā bez gala. Mēs varam šķirstīt mūsu vēsturi tūkstošiem gadu atpakaļ, un redzēsim, ka zeme vienmēr mirkusi asinīs no kariem, un nekas nav mainījies līdz pat šai dienai. Tātad kur ir mūsu izaugsme, kur ir mūsu evolūcija. Jā, ir internets, moderni telefoni, drīz brauksim lidojošās mašīnās, bet kā vienota, atbildīga, izprotoša civilizācija mēs virzāmies – NEKUR. Tātad kāpēc, viss visums – miljardiem planētu,zvaigžņu sistēmu, galaktiku un civilizācijau atīstās, evolucionē, bet ap mums ir tīrā postaža. Pietiks, ja aprakstīšu mūsu realitātes rašanos tikai tik daudz, cik šobrīd nepieciešams, lai mēs varētu izdziedināties, un atgūt brīvību, un savu dievišķumu. Pārējo informāciju, par demiurga rašanos, arhontiem, anunakiem, būtnēm no oriona un kritušajiem dieviem, eņģeļiem un hologramisko ilūziju matrici, jūs varat sameklēt internetā. Es to visu nosaukšu par “negatīvo realitāti”, kas veido mūsu realitātes duālisma tumsas daļu.
Radītājs sevi atkāj caur radīšanu, caur bezgalīgām formām, realitātēm un būtnēm, un MĒS ESAM šīs bezgalīgi brīvās un radošās būtnes visā radīšanas procesā. Dažādas realitātes tiek radītas ar atšķirīgiem raksturojumiem un īpašībām, dēļ daudzveidības. Mūsu realitātes raksturojums ir BRĪVĀ GRIBA. Tātad, mēs joprojām esam Radītāja kopīgā radīšanas plānā, tikai ar 100% brīvu gribu, ko un kā radīt savā realitātē. Mūsu apziņa tika nošķirta no Radītāja apziņas, un ierobežota laikā un telpā, protams, mēs paši no Radītāja netikām nošķirti, jo tas vienkārši nav iespējams, jo Radītājs ir pilnīgi viss kas eksistē, bet mūsu apziņā mēs uztveram to kā atšķirtību, ka mēs esam viss, kas eksistē, ka mēs esam pašpietiekami u.t.t. Tā kā mēs patiesībā esam radošas, dieviškas būtnes, tad šī realitāte piepildījās ar skaistmu, harmoniju un daudzveidību, bet šeit mēs atgriezīsimies pie “negatīvās realitātes”, kuru es jau minēju iepriekš. Negatīvā realitāte iespiedās mūsu radītajā realitātē, un sāka parņemt savā kontrolē visu, kur vien izdevās iespiesties. Tiešs uzbrukums nebija iespējams, jo nav iespējams uzbrukt Radītājam, un tas arī nekad nav noticis. Toties negatīvā realitāte, apzinoties mūsu ierobežoto apziņu, ķērās pie viltības un manipulācijām. Negatīvajai realitātei nav radīšanas potenciāls, bet ir pietiekoši ļauns un viltīgs intelekts, lai manipulētu ar mūsu radīšanas spējām, un tā nu mēs esam viņu verdzībā, ko it kā paši sev radījām, pakļaujoties negatīvām manipulācijām.
Tālāk es vēlos aprakstīt dažas no galvenajām verdzības konstrukcijām, no kurām mums jāatbrīvojās. Katram, protams, individuāli ir savas problemātiskās lietas, cits ir pilnībā pakļauts prāta kontroles mehānismiem, cits ego kontrolei, kāds dvēseles negatīvajiem viltus līgumiem u.t.t., bet visa pamatā ir trīs verdzības mehānismi, kas ir uzkrauti mūsu dievišķajai būtībai, mūsu mirdzošajam briljantam:

1. ENERĢĒTISKIE IMPLANTI, kurus ezotērikā pazīst kā čakru sistēmu. Šī enerģētiskā sistēma ir bezgalīgi komplicēta, caur šo sistēmu mūsu enerģijas tiek, gan zagtas, gan manipulētas, gan programētas, kā vien negatīvai realitātei ir nepieciešams. Daudzas dziedināšanas sistēmas nodarbojās ar to vien, kā attīra čakras. Protams, kamērt mums ir šī sistēma, tā ir jāuztur pēc iespējas tīrākā stāvoklī, lai pēc iespējas vairāk mēs būtu noteiceji par savu veselību, radošumu un realitāti, bet kā jau jūs esat sapratuši, tas ir nebeidzams pasākums un dziednieka, vai šamaņa apmeklējums kļūst par rutīnu. Dzīvot tā var, jo arī zobus mēs tīram regulāri, bet vai jums tam visam pietiks laika un līdzekļu. Īpaši tiem, kuri ir nolēmuši garīgi augt un pilnveidoties, šī implantu sistēma darbojās kā salūzusi navigācija, un vadā mūs par viltus gaismas realitātēm, dažādiem guru, “gaismas skolotājiem” vai pat reliģijām, jo novirza mūs no pašas galvenās saiknes SIRDS – DVĒSELE – GARS – PIRMAVOTS (Radītājs), un šajā realitātē ļoti svarīga saikne ir arī ar mūsu planētu, jo tieši planēta mums dod spēku, veselību un atbalstu (neskatoties, ka mēs viņai esam ļoti destruktīvi un ignoranti viesi)

Mūsu patiesā enerģētiskā forma ir TORA LAUKS ar enerģētisko centru virs sirds, tā ir visu brīvo būtņu enerģētiskā forma, un tā nav manipulējama. Vēl viens negatīvs aspekts čakrām ir tas, ka tās ir īsts negatīvo parazītu un pat dēmonu perēklis, tā kā katrā čakrā ir septiņas dimensijas, tad reti kurš dziednieks ir spējīgs noteikt dēmona klātbūtni, bet dzīvi un veselību tas vienalga bojā. Tā kā šī ir ļoti komplicēta sistēma, tad es to aprakstīju atsevišķā rakstā (skatīt šeit), bet šobrīd es vēlos vērst uzmanību tikai uz galvenājām lietām.
2. KARMISKAIS ĶERMENIS. Jeb viltus karmiskās konstrukcijas, kas notur mūs bezgalīgā reinkarnācijas ciklā, kas neļauj mums izkļūt no šī ilūziju cietuma arī pēc nāves. Mūsu karmiskais ķermenis ir pilnīgi visu mūsu ciešanu avots. Tas ir viltīgākais un nelietīgākais, ko negatīvā realitāte mums ir uzgrūdusi. Tas nav tikai, kā apvalks mums apkārt, vai kā aura, vai kas tamlīdzīgs, tā ir konstrukcija, vai veidojums caur ko visas tumsas pasaules realizē sevi šajā realitātē. Arī mūsu pašu dzimtu, negatīvie uzkrājumi, lāsti, okultie rituāli un dēmoni maļās pa mūsu realitāti. Caur karmisko ķermeni darbojās arī visas melnās maģijas un neskaitāmas, mums zināmas un nezināmas lietas un būtnes. Kā jau es minēju iepriekš, negatīvā realitāte nav spējīga pati ko tādu radīt, bet ir spējīga manipulēt ar jau esošām lietām. Karma (nav īsti pareizs apzīmējums) pastāv visur, bet tikai kā izglītojošs likums, lai mēs savā evolūcijas ceļā negatīvi neietekmētu citu cilvēku, vai dvēseļu evolūciju. Toties šobrīd, šī konstrukcija liek mums atstrādāt, nevis mūsu karmu, bet negatīvās realitātes radīto, un triks ir tas, ka tā nekad nebeidzās, un muļķīgi domāt, ka mēs ar ciešanām atstrādājam karmu, nē – ar ciešanām mēs radām vēl vairāk ciešanu. Visas filosofijas un doktrīnas par to ka negatīvie notikumi mūsu dzīvē ir mūsu karmiskie parādi ir pilnīgas muļķības. Karma ir dvēseles cietums un punkts.
3. KONTROLES MATRICA. Hologramiskā ilūziju matrica ir konstrukcija, kas atdala mūsu realitāti no pārējā visuma. Lūk, šeit jau sākās lielākas problēmas, ja iepriekšējiem diviem punktiem Šamanisms ir atradis risinājumus, kā atbrīvoties, tad šeit tas ir iespējams tikai daļēji (vismaz šobrīd) Šī matrica ir tāda kā negatīva datorsimulācija, kas visu laiku fragmentē mūsu realitāti, lai viss savstarpēji konfliktētu, lai mūsu civilizācija nekļūtu vienota, tā kā, pēc “skaldi un valdi” principa. Par šo konstrukciju mums “jāpateicās” tehnoloģiski attīstītām, bet negatīvām civilizācijām. Šī ir arī planētas naudas kontroles matrica, politikas un varas kontroles matrica, izglītības, masu mēdiju, farmācijas, enerģētikas, nu “vienvārdsakot” visas uz planētas esošās sistēmas, jā arī New age, ezotērikas un reliģijas. Šo matrici nešķērso arī dvēseles pēc nāves, ja tās nav brīvas no karmiskā ķermeņa. Visa reinkarnācija, gaismas tuneļi, ko cilvēki redz klīniskā nāvē, vai pirmsnāves stāvoklī ir tikai matricas projekcijas un lamatas. Ja nebūtu šīs matricas, tad viss pārējais par karmu, čakrām un visu citu atkristu pats no sevis, bet šobrīd tāda ir mūsu realitāte. Labā ziņa ir tā, ka šobrīd esam atraduši veidu, kā “sabrucināt” katra cilvēka (dvēseles) personīgo segmentu matricā, un dzēst verdzības kodus (kā ieslodzīto nummurus), bet vienalga matricas programmas caur apkārtējo realitāti, un citiem cilvēkiem turpinās ietekmēt jūsu dzīvi, bet ne vairs kā upuri. Otra labā ziņa ir, ka daudzu kosmisku notikumu rezultātā matrica tiek strauji vājināta, un esošās sistēmas vairs nefunkcionē pilnībā. Cilvēku apziņa, ja kaut uz brīdi atbrīvojās no kontroles programmām, sāk atcerēties savu būtību, un vairs tik viegli nav kontrolējama.
Vissvarīgākais ir atcerēties sevi, savu saikni SIRDS – DVĒSELE – GARS – SĀKOTNE (Radītājs), un atbrīvot sevi no visiem kontroles mehānismiem, un sistēmām, ne tikai sevis dēļ, bet visu apkārtējo cilvēku un mūsu planētas dēļ. Katra brīva dvēsele ir kā gaismas bāka apkārtējiem, kā atvērts logs matricā pa kuru ieplūst svaigs gaiss, jo pat mūsu planēta smok no šī negatīvā ieslodzījuma, no bezgalīgiem kariem, no resursu izstrādes dēļ mega peļņas u.t.t. Šobrīd, vēl joprojām darbojās visi matricas aizsargmehānismi, kā piemēram naudas plūsmas kontrole. Es domāju, ka daudzi ir saskārušies ar situāciju, kad sāk sevi apzināties, un mēģināt atbrīvoties no matricas, tā pēkšņi, matrica samazina naudas plūsmu, lai nedotu brīvu laiku sevis apzināšanai, vai jebkādus līdzekļus, lai nodrošinātu pietiekamu eksistenci. Tas notiek gan personīgā līmenī ar darba zaudējumu, neparedzētiem rēķiniem, izmaksu pieaugumu u.t.t., gan globālā līmenī, ar pastāvīgu nodokļu pieaugumu, mājokļu izmaksu pieaugumu, pārtikas sadārdzināšanos, nodevām, obigātām iemaksām un tā bez gala, lai cilvēki būtu nodarbināti tikai ar eksistenciālām problēmām, un turpinātu būt aizmiguši.
No šīs, it kā bezizejas situācijas arī rodās mūsu stress, depresija, veģetatīvā distonija, pat šizofrēnija un citi psihiski traucējumi, jo mēs dzīvojam sevi noliedzot. Retais tikai dara to, ko patiesībā vēlās, pārējie vairāk vai mazāk izdzīvo šajā ilūzijā. Nedzīvot saskaņā ar savu dvēseli ir stress ne tikai apziņai, bet arī pašai dvēselei, kura vienmēr mēģina aizsniegties līdz mums, un visos iespējamos veidos, atgādināt mūsu patieso brīvību. Un tad šeit ierodās farmācija ar ANTIDEPRESANTIEM, un apklusina un neitralizē mūsu saiknes ar dvēseli un dievišķo apziņu. Mēs kļūstam mierīgi un noderīgi zobratiņi šajā ilūzijā, jo visi mūsu zvaniņi par mūsu brīvību, dievišķo radošumu ir apklusināti. Paši mēs domājam, ka vētra beidzot ir pāri, bet patiesībā tiekam aizmidzināti vēl dziļāk. Tie, kas ir sākuši lietot antidepresantus, atcerēsies, cik ļoti jūsu organisms tos atgrūda, kā cīnījās pretī, līdz tika apklusināts. Pirms izšķiraties par tādu soli kā antidepresanti, kas ir tikai iluzors miers, atrodiet iespēju pieteikties pie mums vizītē. Nekad nedomājiet, ka stāvoklis ir tik smags, ka vairs palīdzēt nav iespējams, tās ir muļķības, pēc gandrīz desmit gadu pieredzes varu apgalvot, ka zelta atslēdziņa ir piemeklējama katram, Izmantojot hipnoterapiju, vai caur šamanisma praksi, vai caur enerģētiski informatīvo dziedināšanu. Galējos stāvokļos ir pieejama arī ajavaskas ( Ayahuasca ) šamaniskā dziedināšana. Nekad nenolaidiet rokas, nekas nav svarīgāks kā fiziska un garīga veselība.

Beigās jums 4. minūtes gara filmiņa, uz kā rēķina mēs dzīvojam tādas dzīves, kā šobrīd dzīvojam.